Erven en landschap

Dienstverlening voor particulieren en bedrijven in het buitengebied

  • ontwerp en advies voor de inrichting van de buitenruimte
  • planvorming bij landschappelijke inpassing
  • advies voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
  •                                                    "erf en landschap versterken elkaar"
  • verzorgen van benodigde tekeningen behorend bij aanvraag omgevingsvergunning
  • advies voor herstel van oude erven
  • aandragen en uitwerken innovatieve ideeen voor de toekomst van erven en buitenplaatsen.
  •                                                   "van oud naar nieuw - samen voor een duurzame toekomst"